دفتر خاطرات من

خوب،بد،زشت

دفتر خاطرات من

خوب،بد،زشت

۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

فعلا دل و دماغ نوشتن ندارم. 

وقتی آخرای بهمن خیالم راحت بشه دوباره میام. دیروز اینجارو حذف کرده بودم،قرار بود فردا به کل حذف بشه. 

اما نتونستم. 

اینجارو خیلی دوست دارم. 


اما همچنان هستیم با دوستان عزیزم.